Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. TANIMLAR
İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

2. TARAFLAR

2.1. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı
Ayna Flowers
Adresi
Hamidiye Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi No : 20/1 Daire : 6 ÇANAKKALE / KEPEZ
Telefon
+90 507 913 8897
Satıcı E-Posta
info@aynaflowers.com


2.2. ALICI BİLGİLERİ

Teslim Edilecek Kişi
Teslimat Adresi
Telefon
E Posta3. SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI3. ARACI HİZMET SAĞLAYICI BİLGİLERİ

3.1.İşbu Sözleşme 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne uygun olarak düzenlenmiştir. Taraflar ilgili mevzuattan ve işbu Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

3.2.İşbu Sözleşme; Alıcı'nın, Satıcı’nın ürünlerinin satışa sunulduğu Ayna Flowers'a ait Siteden verilen siparişlere konu ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak mevzuat gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur.

3.3.İşbu Sözleşme’nin akdedilmesi Taraflar’ın ayrı ayrı ile akdetmiş oldukları üyelik sözleşmelerinin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup; Taraflar işbu Sözleşme konusu Mal/Hizmetin satışında Ayna Flowersın herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında Taraflar’ın yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

3.4.Alıcı, satışa konu Mal/Hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat şartları  ve satışa konu mal veya hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma" hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal veya hizmetleri sipariş verdiğini işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.
4. SÖZLEŞME KONUSU MAL/HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ VE BEDELİ
4.1. Malın/Hizmetin/Ürün/Ürünlerin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) Site’de yer almaktadır. Ürünün temel özelliklerini Site’de inceleyebilirsiniz.
Malın peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme maili ve fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Ayna Flowers  tarafından yapılan indirimler, kuponlar, kargo ücreti ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.

4.2. Listelenen ve sitede bildirilen fiyatlar satış fiyatıdır. Bildirilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak bildirilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
4.3.Fatura Teslim: Fatura, teslimat adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.
4.4. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Teslimat Adresi

Teslim Edilecek Kişi

Fatura Adresi

Sipariş Tarihi

1 Ocak 1970 , Perşembe

Toplam Tutar

₺0,00

  

5. GENEL HÜKÜMLER
5.1. Alıcı, Site’de Ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
Alıcı, tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini sözleşmede yer alan Satıcı iletişim bilgilerine ve/veya Site’de bulunan kanallar vasıtasıyla ulaştırabilir.
5.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile Alıcı’nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa Ayna Flowersın anlaşmalı  olduğu kargo şirketi aracılığıyla teslim edilir. Bu süre içerisinde Satıcı’nın edimini yerine getirmemesi durumunda Alıcı Sözleşme'yi feshedebilir.

İnternet sitesinde “tahmini teslimat tarihi” şeklinde belirtilen teslimat tarihi tahmini olarak belirtilmiş olup, bu ifade herhangi bir taahhüt içermemektedir. Bu ürünler mevzuatta belirtildiği üzere en geç 30 gün içerisinde Alıcı’ya teslim edilecektir.
Satıcı; Alıcı’nın veya teslim edilecek kişinin teslim anında adreste bulunmaması durumunda Alıcı'nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden sorumlu değildir.
5.3. Satıcı, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi  kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.4. Satıcı, Sözleşme'den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
5.5. Alıcı, Sözleşme konusu Ürün’ün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Satıcı’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya yapılan ödemelere ilişkin Alıcı, Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.6. Alıcı, Sözleşme konusu Ürün’ün Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda Sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmemesi halinde, Alıcı Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde taşıma gideri Alıcı’ya ait olacak şekilde Satıcı’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.7. Alıcı, Sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, Alıcı’ya aittir.
5.8. Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa Alıcı’ya aittir. Satıcı, Site’de teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Satıcı'ya ait olacaktır. Malın teslimatı, Satıcı'nın stoğunun müsait olması halinde ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır.

5.9. Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde Satıcı’nın; bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya yazılı olarak veya Alıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 15 (on beş gün) içinde iade etmesi zorunludur. Malın stokta bulunmaması durumu, mal ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması olarak kabul edilmez.

Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan Alıcı, olası gecikmeler için Satıcı’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.10. Alıcı ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün Alıcı’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, Satıcı, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini Alıcı’dan talep edebilir. Alıcı’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkûr taleplerin 24 (yirmidört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise Satıcının siparişi iptal etme hakkı saklıdır.

5.11. Sipariş edilmeyen malların gönderilmesi durumunda, Alıcı’ya karşı herhangi bir hak ileri sürülemez. Bu hallerde; Alıcı’nın sessiz kalması ya da malı kullanmış olması sözleşmenin kurulmasına yönelik kabul beyanı olarak yorumlanamaz.
5.12. Alıcı’nın Site’den duyurulan zamanlarda sipariş edebileceği ürün adetlerine sınırlama getirilebilir. Alıcı’nın Site’den yapılan duyurularda belirtilen adetin üzerinde ürün sipariş etmesi halinde siparişler iptal edilebilecek ve yasal süresi içerisinde ürün bedelleri Alıcı’ya iade edilecektir. Alıcı işbu hususları kabul ederek siparişini oluşturduğunu, adet sınırlamasını geçen siparişlerde Ayna Flowers ve/veya Satıcı’nın siparişi iptal etme hakkının olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.13.  Ayna Flowers, Satıcı’nın herhangi bir sebeple tedarik edemediği siparişleri, mevzuattaki teslim süresini aşmamak ve Alıcı’nın ürünü ile aynı özellikleri taşımak  kaydıyla, bir başka Satıcı’ya aktarma hakkına sahiptir. Böyle bir durumda ürün yeni Satıcı tarafından Alıcı’ya gönderilecek olup mesafeli satış sözleşmesi yeni Satıcı ile Alıcı arasında kurulmuş olacaktır.  Ayna Flowers ve/veya Satıcı, Alıcı’ya herhangi bir ek bedel, ücret ve/veya masraf yansıtmayacaktır.

5.14. Alıcı, Site’de  birden fazla butikten tek bir sepette alışveriş yapabilecektir. Aynı sepet içerisinde farklı butikten alınan ürünlerin her biri için Satıcı tarafından birden fazla fatura kesilebilecektir. Satıcı Alıcı’nın farklı butiklerden aldığı ürünlerin teslimatını mevzuattaki yasal süre içerisinde kalmak koşuluyla farklı zamanlarda gerçekleştirebilecektir.
5.15. Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir ve  Ayna Flowersın bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir. Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız inisiyatifindedir.
.
6. CAYMA HAKKI
6.1. Alıcı, Ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört ) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin cayma hakkını kullanarak iade edebilir.
6..2. Cayma hakkı bildirimi ve Sözleşme’ye ilişkin bildirimler Site’de  belirtilen iletişim kanalları ile gösterilecektir.
6.3.  Ayna Flowers, iş bu mesafeli satış sözleşmesinin tarafı olmadığından  Ayna Flowers a karşı cayma hakkı kullanılamaz veya  Ayna Flowers'dan para iadesi talep edemez. Yalnızca ürünün Satıcı’ya iade amacıyla teslimi anında, ürün bedelinin halen Ayna Flowers hesabında olması durumunda, ürün bedeli Alıcı’ya iade edilir.
6.4. Alıcı’nın cayma hakkının kullanabilmesi, süresi içinde Satıcı veya Ayna Flowersa  mevzuat hükümlerine ve Site’deki cayma hakkı kullanım seçeneğine uygun olarak bildirimde bulunmasına bağlıdır.
6.5. Cayma hakkının kullanılması halinde:
Alıcı, cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde Ürünü Satıcı'ya anlaşmalı kargo şirketiyle geri gönderir.
Cayma hakkı kapsamında iade edilecek ürün  kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa ürün ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. Alıcı, Ürün ile birlikte teslim edilen fatura aslını da iade etmekle yükümlüdür.
6.6. Alıcı cayma süresi içinde ürünü, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.
6.7 Alıcı iade edeceği Malı ön bilgilendirme formunda belirtilen Satıcı'nın anlaşmalı kargo şirketi ile Satıcı'ya gönderdiği sürece iade kargo bedeli Satıcı'ya aittir. Alıcı’nın bulunduğu yerde Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi şubesi bulunmaması halinde Alıcı herhangi bir kargo şirketiyle gönderebilecektir; bu halde kargo bedeli Satıcı’ya aittir.
Alıcı, iade edeceği ürünü Satıcı'nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde; iade kargo bedeli ve ürünün taşıma sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı’nın sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.8. Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (on dört) gün içerisinde ürün bedeli Alıcı’ya ödediği şekilde iade edilir.
6.9. Alıcı’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile Alıcı’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıdaki şekildedir:
Alıcı ürünü taksit ile aldıysa, Banka Alıcı’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. Satıcı bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların Alıcı’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. Alıcı’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.
7. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER
7.1. Alıcı, Yönetmeliğe göre  aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:
a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya Ayna Flowersın  kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler
b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler
ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile Alıcı’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.
h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
Yönetmelik kapsamı dışında bırakılmış olan Mal/Hizmetler (Satıcı’nın düzenli teslimatları ile Alıcı’nın meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler) bakımından cayma hakkı kullanılamaz.
8. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR
8.1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek Alıcı’ya ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vb. bilgiler; Kanun’da sayılan haller ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için Ayna Flowers tarafından işlenebilir.

8.2. Alıcılar’a, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için Ayna Flowers tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir, Alıcı kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul etmiştir.

8.3. Alıcı tarafından Site’ye girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, Ayna Flowers tarafından kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin içeriğine göre teknik imkanlar ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler Alıcı’ya ait cihazlardan girildiğinden, Alıcı tarafından korunmaları ve yetkisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu Alıcı’ya aittir

9. TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
 Alıcı’nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi durumunda; kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır.
Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir. Her halde;  Alıcı, borcunu gecikmeli olarak yerine getirmesi sebebiyle Satıcı'nın uğradığı zarardan sorumlu olacaktır.

10. BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ
10.1. İşbu Sözleşme kapsamında,  Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır.
10.2. Alıcı, işbu Sözleşme'den doğabilecek uyuşmazlıklarda Satıcı'nın ve  Ayna Flowers'ın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanı ve sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
11. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
 İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcı’nın Mal/Hizmet/Üürn/Ürünleri satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68/1 maddesinde belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

12. YÜRÜRLÜK
12 (on iki) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, işlem tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin bir nüshası Alıcı’nın üyelik hesabında mevcuttur ve talep edilmesi halinde ayrıca e-posta ile de gönderilebilecektir.


Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Çerez Politikası Üzerinden ulaşabilirsiniz